بزرگترین فرودگاه جهان افتتاح می‌شود!

بزرگ‌ترین فرودگاه جهان که در شهر پکنِ چین ساخته‌ شده است، این هفته به بهره‌برداری می‌رسد. البته برای اینکه استفاده از این فرودگاه با ظرفیت کامل صورت پذیرد، به حدود دو سال زمان نیاز است. نام این فرودگاهِ بین‌المللیِ شهرِ پکن «داکسینگ»(Daxing) است که با نام مستعار ستاره دریایی نیز شناخته می‌شود. ظرفیت فرودگاه داکسینگ حدود ۱۰۰ میلیون مسافر در سال پیش‌بینی می‌شود. باوجود این‌که این فرودگاه بزرگ‌ترین فرودگاه جهان محسوب می‌شود، ولی به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که مسافران برای رسیدن به هر گیت بیش از ۸ دقیقه پیاده‌روی نکنند.