به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه سال جدید مدیرعامل شرکت جوان سیر ایثار روز سه شنبه 1401/1/16 در دفتر مرکزی با حضور مدیران دفتر مرکزی و شعب سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه ابتدا جناب ...