شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار در دی ماه سال ۱۳۸۰ با هدف خدمت رسانی و ساماندهی در حوزه حمل و نقل مسافر داخلی و بین المللی و آژانس مسافرتی خدمات هوایی ، دریایی، ریلی، ...