با نهایت تأثر و تأسف به اطلاع می رساند ضایعه درگذشت اَبَوی گرامی مدیر عامل محترم شرکت جوان سیر ایثار جناب مهندس پور محمدی را خدمت ایشان تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز در گذشته علو درجات و رحمت ...

عطر دل انگیز ایمان در دل ها به مشام می رسد. گلبوته های صبر و مبارزه با نفس در جان ها شکفته می شود. روز عید فطر همه چیز رنگ و بوی خدایی دارد. هر چه اعمال نیک، تقوا و ...