مدیر عامل شرکت حمل و نقل جوان سیر ایثار اقدامات این شرکت را در خصوص اربعین تشریح کرد. مصطفی پور محمدی مدیر عامل شرکت حمل و نقل جوان سیر ایثار در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص اقدامات ...