به گزارش روابط عمومی، جناب آقای بابک طالبی معاون محترم حمل و نقل سازمان راهداری به نمایندگی از آقای مهندس داریوش امانی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور طی مراسمی با حضور مدیر ...