اقدامات شرکت جوان سیر ایثار در مبارزه با کرونا

اقدامات شرکت جوان سیر ایثار در مبارزه با کرونا:

به نقل از محمد حسن دهقان مدیرعامل شرکت پس از شروع و شیوع انتشار ویروس کرونا قبل از همه گیر شدن و همچنین پس از همه گیر و اپیدمی شدن آن در راستای وظایف ذاتی و همچنین مصوبات و ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به رعایت نکات بهداشتی و ضد عفونی نمودن کلیه ناوگان خود در سراسر کشور اقدام نموده و خصوصا به خودروهایی که در حال سرویس دهی و جابجایی مردم شریف در خطوط ثابت، دربستی و خودروهای سرویس ایاب و ذوهاب پرسنل پروژه های ملی و عمومی کشوری، دولتی و غیر دولتی از روزهای اولیه به صورت روزانه و مستمر اقدام به گند زدایی و ضدعفونی کلیه اجزاء و محلهای اتوبوسها و همچنین محیط کار و شعب سراسر کشور و دفاتر مرکزی و پایانه ها و تعمیرگاه های خود نموده و نسبت به تأمین مایع ضدعفونی، ژل ضدعفونی، دستکش و ماسک مورد نیاز پرسنل اقدام و همواره نسبت به رصد و کنترل اخبار ستاد ملی مبارزه با کرونا و اقدامات لازم و مستمر به وظیفه خود عمل می کند.