افتتاح ناوگان مینی بوس در شهرستان قزوین

امروز مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰ در قزوین افتتاح شد.

ناوگان مینی بوس شرکت جوان سیر ایثار در شهرستان قزوین با حضور مسئولین و مدیران استان قزوین به ویژه استاندار محترم و مدیر عامل شرکت جوان سیر افتتاح شد .