شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار مفتخر است که در سایه الطاف الهی در ایام اربعین سال 1400 با وجود بیماری کرونا، با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم و بااستفاده از تمامی امکانات و ...