مسجد اورتاکوی که با نام مسجد مجیدیه‌ اعظم نیز شناخته می‌شود، با لقب مروارید تنگه‌ بسفر شهرت دارد. این مسجد بنایی زیبا با سبک نئوباروک است که با طراحی یکی از معماران کاخ دلمه‌باغچه، نیکوقوس بالیان، بین سال‌های ۱۸۵۴ و ۱۸۵۶ برای سلطان عبدالمجید ...