پای کار شهدا …

شرکت جوان سیر ایثار از سال ۱۳۹۰ تا کنون پشتیبان اصلی اردو های راهیان نور در کل کشور بوده است . شرکت جوان سیر ایثار با دارا بودن ۷۰۰ دستگاه اتوبوس مالکیتی که صد دستگاه آن به روزترین ناوگان دنیاست توانسته است همه نیازهای اردویی کشور در سازمان ها و اقشار مختلف مردم را پاسخگو و حتی در زمان های اوج تقاضا از ناوگان استیجاری نیز استفاده کند.به عنوان مثال در سه ماه سوم سال جاری ۴۰۴۰ ماموریت اردویی (هر ماموریت یک دستگاه اتوبوس) صورت گرفته که جمعیتی بالغ بر ۱۶۲ هزار نفر از اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان بسیجی و دانشگاهی را به مناطق راهیان نور جنوب غربی کشور اعزام کرده است. این اردوها تا فردوردین ۱۴۰۳ ادامه دارد…