إِنَّا للهِ و إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

اندوه از دست دادن برادر چنان تلخ اسـت کـه هیچ عبارتی را دراین مقام یارای مرهم نهادن نیست . تنها یاد خداست کـه می تواند دل پر درد ما را تسلی بخشد . درگذشت همکار و برادر عزیزمان را بـه خانواده آن مرحوم و خانواده بزرگ شرکت جوان سیر ایثار در سراسر کشور  صمیمانه و از عمق وجود تسلیت عرض مینماییم .برای بازماندگان صبر و برای درگذشته رحمت بی کران الهی را آرزو داریم . امید کـه روح آن مرحوم در جوار رحمت حضرت حق و در محضر اهل بیت علیهم السلام آمرزیده و متنعم باشد ان‌شاءلله.